Maaler, tase 4


Tallinna Ehituskool

4. taseme kutseõppe esmaõpe (442)

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

02.09.2024

1 aasta

eesti keel

Eesti , Tallinn

määramata: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 26.07.2024


Vastuvõtukriteeriumid

põhiharidus (210)

Vestlusele kaasa võtta motivatsioonikiri.

Rohkem infot


Sisseastumiskatse

Maaler vestlus

 Vastuvõtt toimub konkursi korras vastavalt õppekohtade arvule.Vestluse käigus hinnatakse kandidaadi sobivust, motivatsiooni, käelist oskust ning valmisolekut eriala omandamiseks. ... Loe edasi

Lisainfo

Maalrid töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes ning nende põhilised tööülesanded on:

  • pindade ettevalmistamine,
  • materjalide arvestus, mõõtu lõikamine ja paigaldamine,
  • lõppviimistluse teostamine: värvimine, lakkimine, õlitamine,
  • pindade katmine rullmaterjali, näiteks tapeedi või tekstiiliga.

Põhilisteks töövahenditeks on:

  • käsitööriistad: pahtlilabidas, pintsel, tapeedirull, värvirull,
  • masinad ja seadmed: segutrell, lihvimisseadmed, värviprits,
  • erinevad materjalid: kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid.

Maalrid töötavad nii siseruumides kui ka välitingimustes. Töö on füüsiliselt koormav ja töörütm vahelduv. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada sundasendites: redelil seistes, kummargil, põlvili, käte asend võib olla ka pea kohal. Töös puututakse kokku tolmu ja erinevate kemikaalidega. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes. Maalrid peavad järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid ning kasutama isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid.

 

Rohkem infot