Tisler (kutsekeskharidusõpe)


Tallinna Ehituskool

4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (441)

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

02.09.2024

3 aastat

eesti keel

Eesti , Tallinn

määramata: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 26.07.2024


Sisseastumiskatse

Tisler vestlus (koopia)

Palun võta vestlusele kaasa põhikooli lõputunnistuse hinneteleht ja nutiseade.Vastuvõtt toimub konkursi korras vastavalt õppekohtade arvule.Vestluse käigus tuleb sooritada kutsesobivustest, millega hinnatakse kandidaadi sobivust ja valmisolekut tisle ... Loe edasi

Lisainfo

Tisler on oskustööline, kes:

  • oskab erinevate käsitööriistade ja seadmetega materjale saagida, hööveldada, puurida, lihvida, liimida, pealistada, viimistleda,
  • valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (näiteks kappe, riiuleid, laudu) ja teisi puittooteid (näiteks uksi, aknaid, treppe, sporditarbeid, mänguasju),
  • töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

Tisleri põhilisteks töövahenditeks on:

  • puidutöötlemispingid,
  • elektrilised, pneumaatilised ning muud käsitööriistad,
  • liimimise, pealistamise ja viimistlemise seadmed.

Rohkem infot