Sisetööde elektrik (kutsekeskharidusõpe)


Tallinna Ehituskool

4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (441)

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

02.09.2024

3 aastat

eesti keel

Eesti , Tallinn

määramata: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 26.07.2024


Vastuvõtukriteeriumid

põhiharidus (210)

Nõutav põhiharidus, eesti keele oskus ning matemaatika ja füüsika hinne põhikooli lõputunnistusel vähemalt 3.

Rohkem infot


Sisseastumiskatse

Sisetööde elektrik vestlus KKH

Palun võta vestlusele kaasa põhikooli lõputunnistuse hinneteleht. Vastuvõtt toimub konkursi korras vastavalt õppekohtade arvule.Vestluse käigus hinnatakse kandidaadi sobivust, motivatsiooni, käelist oskust ning valmisolekut eriala omandamiseks. ... Loe edasi

Lisainfo

Sisetööde elektrikud töötavad energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- ja teistes ettevõtetes.

Sisetööde elektriku peamised tööülesanded on:

  • elektrisüsteemide ehitamine, renoveerimine ja hooldamine,
  • elektriliste masinate ja seadmete paigaldamine ja hooldamine,
  • elektrikäitude hooldamine.

Põhilised töövahendid on:

  • käsi- ja spetsiaaltööriistad,
  • tõstukid ja teised mehhanismid,
  • mõõteseadmed: testrid, ampermeetrid.

Rohkem infot