Laotöötaja (sessioonõpe)


Järvamaa Kutsehariduskeskus

4. taseme kutseõppe esmaõpe (442)

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

1 aasta

eesti keel

Tallinna 46, Paide linn, Järvamaa

määramata: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 12.08.2024


Lisainfo