Korrektsioon


Sisekaitseakadeemia

rakenduskõrgharidusõpe (514)

päevane õpe

28.08.2024

3 aastat

eesti keel

täiskoormus: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 01.07.2024


Sisseastumiskatse

Korrektsiooni õppekava sisseastumisvestlus

Sisseastumisvestlusele kutsutakse kandidaadid, kellel on täidetud eesti keele oskuse kriteerium ja kellel on positiivselt sooritatud kehalised katsed. Sisseastumisvestluse kriteeriumitega saad tutvuda õppekava lehel. Konkreetne vestluse kel ... Loe edasi

Vanglateenistuse kolledži kehalised katsed

Kehaliste katsete sooritamine on eelduseks sisseastumisvestlusele pääsemiseks. Kehaliste katsete korraldamise põhimõtete ja lävenditega saab tutvuda meie kodulehel. ... Loe edasi

Lisapunktid - erakordsed saavutused õppetöös

Erakordsete õpisaavutuste eest antakse lisapunkte järgmiselt3 punkti - gümnaasiumi lõpetamine kuldmedaliga või auhinnaline koht rahvusvahelisel olümpiaadil;2 punkti - gümnaasiumi lõpetamine hõbemedaliga või auhinnaline koht riiklikul olümpiaadil;1 pu ... Loe edasi

Lisapunktid - tippsportlikud saavutused

Tippsportlike saavutuse eest antakse lisapunkte, kui oled viimase kahe aasta jooksul saavutanud medalikoha rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või esikolmiku koha Eesti meistrivõistlustel (olümpiaalad, ametkondlik- või üliõpilassport). Lisapunktide ko ... Loe edasi

Lisapunktid - sisekaitseõppe läbimine

Sisekaitseõppe eest antakse kandidaadile3 punkti, kui gümnaasiumis õppides on läbitud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust;1 punkt, kui gümnaasiumis õppides on läbitud vähemalt üks sisekaitseõppe kursus.NB! Gümnaasiumis läbitud riigikaitseõpe kandide ... Loe edasi

Lisapunktid - vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas

Kui oled viimase viie aasta jooksul teinud siseturvalisuse valdkonnas vähemalt kaks aastat vabatahtlikku tööd, antakse sulle 3 lisapunkti. Seejuures ei ole võimalik saada lisapunkte nii sisekaitseõppe läbimise kui ka vabatahtliku töö eest. Lisapunkti ... Loe edasi

Lisainfo

Korrektsiooni õppekava annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab tööks vajalikud oskused. Korrektsiooni õppekavale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses, kui ka kõigil teistel huvilistel.

Õppekava maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) ja vastuvõtt toimub täiskoormusega õppekohtadele. Nominaalne õppeaeg on 3 aastat.

Avaliku konkursiga võetakse vastu 20 õppurit päevaõppe õppekohtadele.

Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA).